Výber z referencií

 • Prevedené väčšie práce za rok 2020

  • Bytový dom Schurmanova 7 – 9, Nitra,
   • termín realizácie: Január
   • zástupca OSBD tel. 0905 543338
   • vykonané práce: odborná montáž a demontáž zvislých rozvodov vody nerez, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest, odvetrávacie potrubie
  • Bytový dom Novozámocká 110 – 112, Nitra
   • termín realizácie: Február
   • zástupca SVS Nitra tel. 0903 762969
   • vykonané práce: odborná montáž a demontáž zvislých rozvodov vody plasthliník, kanalizácie, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest,
  • Bytový dom Vikárska 5 – 7, Nitra
   • termín realizácie: Marec
   • zástupca OSBD tel. 0907 680066
   • vykonané práce: odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest, ležatá kanalizácia
  • Bytový dom Dunajská 2, 4, 6, Nitra
   • termín realizácie: Máj
   • zástupca OSBD tel. 0907 801 381
   • vykonané práce: odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody – nerez, kanalizácie
  • Bytový dom Dunajská 16, 18, Nitra
   • termín realizácie: Jún
   • zástupca OSBD tel. 0907 801 381
   • vykonané práce: odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody – nerez, kanalizácie a plynu – meď
 • Prevedené väčšie práce za rok 2019

  • Bytový dom Špačinská cesta 50, 52, 54, Trnava,
   • termín realizácie: Január
   • zástupca Bytové 0917 147633
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody nerez, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest
  • Bytový dom Hlboká 59 – 61, Nitra,

   • termín realizácie: Február
   • zástupca Službyt Nitra 0905 691837
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody nerez, kanalizácie, plynu
  • Bytový dom Potravinárska 19, 21, 23, Nitra,

   • termín realizácie: Apríl
   • zástupca OSBD tel. 0907 680066
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody nerez, kanalizácie,
  • Bytový dom Jurkovičova 19 – 23, Nitra,
   • termín realizácie: Máj
   • zástupca OSBD 0907 801381
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody nerez, kanalizácie,
  • Bytový dom Braneckého 1 – 3, Nitra,
   • termín realizácie: Jún
   • zástupca OSBD tel. 0905 543338
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody nerez, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest, odvetrávacie SPIRO potrubie
  • Dom dôchodcov Nitrava,
   • termín realizácie: Júl
   • zástupca Nitrava tel. 037 6522016
   • Výmena vykurovacích telies
  • Bytový dom Párovská 32 – 34, Nitra,
   • termín realizácie: August
   • zástupca OSBD 0907 801381
   • Ležaté rozvody vody a ležaté rozvody ústredného vykurovania
  • Bytový dom Braneckého 1 – 3, Nitra,
   • termín realizácie: September
   • zástupca OSBD tel. 0905 543338
   • Ležatá kanalizácie a prívod studenej vody
  • Bytový dom Braneckého 5, Nitra,
   • termín realizácie: Október
   • zástupca Službyt Nitra tel. 0917 661391
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest, odvetrávacie potrubie
  • Bytový dom Za Ferenitkou 2, 4, 6, Nitra,
   • termín realizácie: November
   • zástupca SVB 0905 245011
   • Ležatá kanalizácia
 • Prevedené väčšie práce za rok 2018

  • Bytový dom Bajkalská 4, Nitra 12 p.,
   • termín realizácie: Január
   • zástupca Službyt Nitra 0905 691837
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest
  • Bytový dom Wilsonovo nabr. 150 – 152, Nitra,

   • termín realizácie: Január
   • zástupca OSBD Nitra tel.0908 738012
   • havária vonkajšieho prívodu studenej vody
  • Bytový dom Cintorínska 2, Nitra,

   • termín realizácie: Február
   • zástupca Službyt Nitra 0905 691837
   • Ležaté rozvody vody
  • Bytový dom Štúrova 13, 15, 17, Nitra,
   • termín realizácie: Február
   • zástupca Službyt Nitra 0905 691837
   • Ležaté rozvody vody
  • Bytový dom Wilsonovo nábrežie 2, 4, 6, 8, Nitra,
   • termín realizácie: Marec
   • zástupca Službyt Nitra 0908 153464
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest
  • Bytový dom Za Ferenitkou 17, Nitra,
   • termín realizácie: Apríl
   • zástupca Službyt Nitra 0908 153464
   • Ležaté rozvody vody
  • Bytový dom Novomeského 9, 11, Nitra,
   • termín realizácie: Jún
   • zástupca Službyt Nitra 0908 153464
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody nerez, kanalizácie, plynu
  • Bytový dom Vráble Lúky 31,
   • termín realizácie: Júl
   • zástupca SVB 0919 033122
   • Výmena radiátorov + termoregulácia bytového domu
  • Bytový dom Zvolenská 17 – 19, Nitra,
   • termín realizácie: Júl
   • zástupca Službyt Nitra tel. 0917 661391
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu
  • Bytový dom Kmeťova 10 – 12, Nitra,
   • termín realizácie: August
   • zástupca Službyt Nitra 0908 153464
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, zvislá a ležatá kanalizácia, plyn
  • Bytový dom kpt. Žalmana 1714/ A, B, C,
   • termín realizácie: September
   • zástupca OMA tel. 0903 754251
   • Ležaté rozvody vody nerez, rekonštrukcia dažďovej kanalizácie a splaškovej ležatej kanalizácie
  • Bytový dom Novomeského 27, 29, 31, Nitra,
   • termín realizácie: Október
   • zástupca Službyt Nitra 0905 691837
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu
  • Bytový dom Kmeťova 2 – 4, Nitra 8 p.,
   • termín realizácie: December
   • zástupca OSBD tel. 0907 680066
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody nerez, kanalizácie, plynu
 • Prevedené väčšie práce za rok 2017

  • Bytový dom Nábrežie mládeže 49 – 83, Nitra,
   • termín realizácie: Január, február
   • zástupca OSBD tel. 0905 543338
   • komplex 9 BD ležaté rozvody vody nerez
  • Bytový dom Baničova 1, Nitra 12 p.,
   • termín realizácie: Marec, apríl
   • zástupca OSBD tel. 0907 680066
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody nerez, kanalizácie, plynu
  • Bytový dom Párovská 16 – 18, Nitra,
   • termín realizácie: Apríl, máj
   • zástupca OSBD tel. 0905 543338
   • komplexná obnova – odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest, odvetrávacie potrubie
  • Bytový dom Za Ferenitkou 2, 4, 6, Nitra,
   • termín realizácie: Jún
   • zástupca SVB 0905 245011
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest
  • Bytový dom Wilsonovo nabr. 150 – 152, Nitra,
   • termín realizácie: Júl
   • zástupca OSBD Nitra tel.0908 738012
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest
  • Dom dôchodcov Nitrava ubytovací pavilón,
   • termín realizácie: August
   • zástupca Nitrava tel. 037 6522016
   • Rekonštrukcia stupačiek vody a kanalizácie
  • Bytový dom Benkova 24 – 32, Nitra,
   • termín realizácie: September
   • zástupca OSBD tel. 0907 680066
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody nerez, kanalizácie, plynu
  • Bytový dom Novomeského 10, 12p. Nitra,
   • termín realizácie: Október
   • zástupca Službyt Nitra tel. 0917 661391
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody nerez, kanalizácie, plynu
  • Bytový dom Na Hôrke 13, 15, Nitra,
   • termín realizácie: November
   • zástupca Službyt Nitra 0905 691837
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody nerez, kanalizácie, plynu
  • Bytový dom Čajkovského 1, 12. p Nitra,
   • termín realizácie: December
   • zástupca Službyt Nitra 0905 691837
   • Ležatá kanalizácia
 • Prevedené väčšie práce za rok 2016

  • Dom dôchodcov Nitrava ubytovací pavilón,
   • termín realizácie: Január
   • zástupca Nitrava tel. 037 6522016
   • Výmena zvislých rozvodov vodovodného potrubia
  • Dom dôchodcov Nitrava ubytovací pavilón,
   • termín realizácie: Február
   • zástupca Nitrava tel. 037 6522016
  • Bytový dom Petzwalova 5, 7, 9, 11, Nitra,
   • termín realizácie: Marec
   • zástupca OSBD tel. 0905 543338
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu
  • Bytový dom Štiavnická 20, Nitra,
   • termín realizácie: Apríl
   • zástupca OSBD tel. 0905 543338
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest
  • SVB Nová Dubnica Jilemnického 5,
   • termín realizácie: Máj
   • zástupca SVB tel. 0908 624288
   • Výmena zvislej dažďovej kanalizácie
  • Bytový dom Bajkalská 4, Nitra,
   • termín realizácie: Jún
   • zástupca Službyt Nitra tel. 0917 661391
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest
  • Bytový dom Škultétyho 14, 16, 18, Nitra,
   • termín realizácie: Júl
   • zástupca OSBD Nitra tel.0908 738012
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu
  • Bytový dom Párovská 3, 5, Nitra,
   • termín realizácie: August
   • zástupca OSBD Nitra tel.0907/801381
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest, ležaté rozvody ústredného vykurovania
  • Plemenarske služby Slov. Republiky Topoľčany,
   • termín realizácie: September
   • zástupca tel. 0905 700938
   • Výmena radiátorov, ústredné vykurovanie
  • JUMAZ Autosklo Jelšovce,
   • termín realizácie: September
   • zástupca tel.0908 107070
   • Rekonštrukcia ústredného vykurovania 1 etapa
  • Bytový dom Lúky Kažka 14, 15, Vráble,
   • termín realizácie: Október
   • zástupca SVB tel. 0905 579241
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest
  • Bytový dom Novomeského 13, 15, Nitra,
   • termín realizácie: November
   • zástupca Službyt Nitra 0905 691837
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu
  • Bytový dom SVB Dlhá 68 -70, Nitra ,
   • termín realizácie: December
   • zástupca SVB tel. 0905 842955
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest
  • JUMAZ Autosklo Jelšovce,
   • termín realizácie: December
   • zástupca tel.0908 107070
   • Rekonštrukcia ústredného vykurovania 2 etapa
 • Prevedené väčšie práce za rok 2015

  • Bytový dom Lomnická 10, 12, Nitra,
   • termín realizácie: Január
   • zástupca Službyt Nitra tel. 0907 734969
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest
  • SVB Bazovského 16, 18, Nitra,
   • termín realizácie: Február
   • zástupca SVB tel. 0903 256909
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu
  • Bytový dom Sitnianská 4, Nitra,
   • termín realizácie: Marec
   • zástupca OSBD Nitra tel.0907/801381
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbes
  • Bytový dom Zvolenská 18, – 24, Nitra,
   • termín realizácie: Apríl
   • zástupca Službyt Nitra tel. 0907 734969
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynut
  • Bytový dom Petzwalova 46, -50, Nitra,
   • termín realizácie: Máj
   • zástupca Službyt Nitra tel. 0917 661391
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu
  • Dom dôchodcov stupačky ubytovací pavilón,
   • termín realizácie: Jún
   • zástupca Nitrava tel. 037 6522016
   • Výmena stupačiek ústredného vykurovania
  • Bytový dom Potravinárska 19, 21, 23, Nitra,
   • termín realizácie: Júl
   • zástupca OSBD Nitra tel.0907/801381
   • Výmena havarijného stavu ležatej kanalizácie
  • Bytový dom Nedbalova 7, 9, 11, Nitra,
   • termín realizácie: August
   • zástupca OSBD Nitra tel.0908 738012
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu
  • Bytový dom Sitnianská 3, Nitra,
   • termín realizácie: September
   • zástupca OSBD Nitra tel.0907/801381
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest
  • Bytový dom Na Hôrke 42, 44, Nitra,
   • termín realizácie: September
   • zástupca Službyt Nitra tel. 0907 734969
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu
  • Bytový dom Nádražná 3, 5, Partizánske,
   • termín realizácie: Október
   • zástupca BD tel. 0907/868574
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest
  • SVB Nová Dubnica Jilemnického 5,
   • termín realizácie: November
   • zástupca SVB tel. 0908 624288
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu
  • Bytový dom SVB Dlhá 68 -70, Nitra ,
   • termín realizácie: December
   • zástupca SVB tel. 0905 842955
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest
  • Dom dôchodcov Nitrava,
   • termín realizácie: December
   • zástupca Nitrava tel. 037 6522016
   • Výmena ležatého potrubia ústredného vykurovania
 • Prevedené väčšie práce za rok 2014

  • Bytový dom Wilsonovo nábrež. 138, 140,
   • termín realizácie: Január
   • zástupca OSBD Nitra tel.0907/801381
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest,
  • Bytový dom Vikárska 1, 3, Nitra,
   • termín realizácie: Február
   • zástupca OSBD Nitra tel.0908 738012
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest
  • Bytový dom Bodrocká 32 – 34 P. Biskupice,
   • termín realizácie: Marec
   • zástupca B. Podnik 0948 405720
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest
  • Bytový dom Ul. Povstania 1459/ A, B, C,
   • termín realizácie: Apríl
   • zástupca TOMA tel. 0903 754251
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest
  • Polyvlies Sereď výrobná hala ,
   • termín realizácie: Máj
   • zástupca tel. 0903 419470
   • Plynofikácia výrobnej haly a stlačený vzduch
  • Bytový dom Karpatská 2, 4, 6, Nitra,
   • termín realizácie: Jún
   • zástupca OSBD Nitra tel.0908 738012
   • Ležaté rozvody ústredného vykurovania
  • Bytový dom Wilsonovo nábr, 2 – 8, Nitra,
   • termín realizácie: Júl
   • zástupca Službyt Nitra tel. 0907 734969
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest
  • Bytový dom Partizánská 59 – 63, Nitra,
   • termín realizácie: August
   • zástupca OSBD Nitra tel.0907/801381
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu,
  • Bytový dom Dlhá 34, 36, 38, Nitra,
   • termín realizácie: September
   • zástupca OSBD Nitra tel.0907/801381
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest
  • Bytový dom Považská 8, 10, 12, Nitra,
   • termín realizácie: Október
   • zástupca Službyt Nitra tel. 0907 734969
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu,
  • Dom dôchodcov Nitrava ubytovací pavilón,
   • termín realizácie: November
   • zástupca Nitrava tel. 037 6522016
   • Výmena zvislých rozvodov vodovodného potrubia
 • Prevedené väčšie práce za rok 2013

  • Bytový dom Bellova 10, 12 Nitra,
   • termín realizácie: Január
   • zástupca Službyt Nitra tel. 0907 734969
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie a plynu,
  • Bytový dom Beethovénova 6, 8, Nitra,
   • termín realizácie: Február
   • zástupca Službyt Nitra tel. 0917 661391
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie a plynu,
  • Bytový dom Bodrocká 7, 9 Pod. Biskupice,
   • termín realizácie: Marec
   • zástupca Pod. Biskupice 0908 747156
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest,
  • Bytový do Schurmannova 13, 15 Nitra,
   • termín realizácie: Apríl
   • zástupca Službyt Nitra tel. 0917 661391
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest,
  • Bytový dom Borodáčová 1, 3, Nitra ,
   • termín realizácie: Apríl
   • zástupca Službyt Nitra tel. 0907 734969
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest,
  • Bytový dom Lúky 10, 11, 12 Vráble,
   • termín realizácie: Máj
   • zástupca SVB tel. 0905 579241
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest,
  • Bytový dom Vikárska 5, 7, Nitra,
   • termín realizácie: Jún
   • zástupca OSBD Nitra tel.0908 738012
   • odborná montáž a demontáž ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu a ústredného vykurovania
  • Bytový dom Vikárska 1, 3, Nitra ,
   • termín realizácie: Jún
   • zástupca OSBD Nitra tel.0908 738012
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest,
  • Bytový dom Karpatská 2, 4, 6, Nitra,
   • termín realizácie: Júl
   • zástupca OSBD Nitra tel.0908 738012
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest,
  • Bytový dom Bizetova 13, 15, Nitra
   • termín realizácie: September
   • zástupca OSBD Nitra tel.0908 738012
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu, odborná demontáž stavebných materiálov obsahujúcich azbest,
  • Bytový dom Partizánská 69, 71, 73, Nitra,
   • termín realizácie: November
   • zástupca Službyt Nitra tel. 0907 734969
   • odborná montáž a demontáž zvislých a ležatých rozvodov vody, kanalizácie, plynu,