Ponuka služieb súvisiacich s kanalizačnými rozvodmi:

  • vnútorná kanalizácia v budovách
  • vonkajšia kanalizácia,
  • dažďová kanalizácia,
  • montáž čistiarní odpadových vôd a odlučovačov ropných látok
Pre viac informácií nás kontaktujte.