Vykonávame:

  • dodávka a montáž rozvodov plynu,
  • plynových kotolní,
  • žiaričov na zemný plyn aj propán bután,
  • projektovanie,
  • odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
Pre viac informácií nás kontaktujte.