Naša spoločnosť je držiteľom všetkých certifikátov a oprávnení na vykonávanie činností, uvedených v ponuke služieb, vrátanie oprávnenia na likvidáciu azbestu.