Výmena zvislých a ležatých rozvodov vody, plynu a kanalizácie v bytových domoch

Rozvody vody, plynu i odpadu v bytových domoch majú svoju životnosť. Preto je po určitom období potrebné pristúpiť k výmene týchto rozvodov. Nedostatočná teplota TÚV, zatekanie, zápach, slabý prietok vody z dôvodu zanesenia trubiek,… to sú len niektoré z mnohých problémov, ktoré sa vekom na stupačkach objavujú a sú dôvodom ich havarijného stavu.

Preto sa problematika výmeny stupačiek v súčasnosti dostáva medzi priority, ktoré bude musieť riešiť mnoho spoločenstiev vlastníkov bytov, či bytových družstiev.

Sme spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami. S nami sa výmeny stúpačiek nemusíte obávať.

Prevedené práce na bytových domoch  na 12 p. na jednej stupačke trvá max. 2 dni.

Pri 8 p. domoch je stupačka hotová za jeden deň aj s prípojkami k plynovým spotrebičom!

Používané materiály na výmenu potrubia v bytových domoch

 • Vodovod z materiálu PPR, PPR Faser, NEREZ, Meď, REHAU, plasthlinik PEX-AL-PEX
 • Prepoj od vodomerov na jestvujúci bytový rozvod vody materiál PEX-AL-PEX
 • Plyn oceľové potrubie, Meď Viega, alebo Sanco
 • Kanalizácia HT potrubie, prípadne odhlučnená kanalizácia Rehau Raupiano Plus, Rehau Conel Drain, Pipelife Master 3,
 • Izolácia potrubia od firmy armacell, Rockwool
 • Materiál použitý podľa projektovej dokumentácie a priložených certifikátov

Materiál dodávame na základe požiadaviek správcov bytového domu. Firma pracuje zo všetkými materiálmi dostupnými na trhu!

V čom dochádza k zlepšeniu po výmene rozvodov

 • úspora financií vynaložených za energie na ohrev teplej vody pri použití materiálu,
 • zvýšenie prietoku vody
 • kvalita vody
 • zlepšenie akustických vlastností stúpačiek,
 • predchádzanie haváriám – vytopenie zo starých rozvodov,
 • zlepšenie hygienického stavu v rozvodných šachtách
 • vďaka kvalitným materiálom dlhá životnosť