Rems Multipush SLW

Čistenie a dezinfekcia

Pravidelným čistením rozvodov kúrenia a vody zbavíte potrubie mechanických nečistôt  a nánosov kalov. Tým predĺžite životnosť batérií, ventilov, čerpadiel, kotlov a získate lepší výkon radiátorov a podlahového kúrenia.

 

Preplach sa realizuje pomocou elektronickej preplachovej jednotky Rems Multi-Push SLW

 

Vykonávame:

  • Preplachovanie vodou alebo zmesou vody a vzduchu
  • Odkalovanie
  • Dezinfekciu
  • Čistenie a konzerváciu
  • Tlakové skúšky pomocou vody
  • Tlakové skúšky pomocou stlačeného vzduchu